a n k - y r a .c o m
 • Ank-Yra


 • Yapilan Isler


 • Bileck


 • Programi


 • Arkeologi


 • Ugaryt


 • E-Mail

 • UGARYT:

  Ugarit Krallığı'nın hükmettiği alan günümüzün Lazkiye kentinin kuzeyinde ve güneyinde sahil boyunca uzanan dar bir ovayı ve bölgeyi Asi vadisi ile iç bölgelerden ayıran, Suriye Alevileri'nin kutsal dağı Cebel Ansariye'nin yamaçlarını kapsamaktadır. Bu alanın, kuzeyde yerel mitolojide tanrı Baal'in yaşadığı yer olan Cebel Akra Dağı'nın yüksek kayalıkları ve güneyde de ovanın deniz ile yalıyar arasında boğulup kalmış olması, 2000 kilometrekareyi hiçbir zaman aşmamış bir çevrenin doğal sınırlarını çizmektedir.

  Günümüzde Ras Şamra olarak bilinen Ugarit kenti adı ilk olarak Ebla Arsivleri, Tell-el Amarna mektupları ve Boğazköy'de ortaya çıkarılan Hitit yazılı belgelerinde görülmüştür.

  Lazkiye kentinin 10 kilometre kuzeyinde ve sahilden yaklaşık 1 kilometre uzakta yer alan Ras Şamra höyüğü 1929 yılında bir rastlantı sonucu keşfedilmiş ve höyüğün ana yerleşim merkezi yine aynı yıl Claude F. A. Schaffer başkanlığında Fransız bir ekip tarafından kazılmaya başlanmıştır. 1939 yılına dek süren çalışmalar II.Dünya Savaşı ile kesintiye uğrasa da 1948'de yeniden başlar. 1972 yılında H.Contenson tarafından yürütülen kazı, 1975'ten itibaren ise Marguerite Youn idaresinde devam etmektedir.

  Ras Şamra'da süregelen çalışmalar sonucunda şehrin mahalleleri, mabetleri, sur kalıntıları, büyük bir krali sarayı ve çok sayıda tableti bulunmuştur. Gerek kentin adının tespiti gerekse de önemi ve sürdürdüğü uluslararası ilişkilerin boyutu, elde edilen yazılı belgelerin zenginliği ve çeşitliliğinin bir sonucu olarak karşımıza çıkar.

  Free Nokia Ringtones - Offers Nokia Ringtones For Free plus cool Mobile Phone Stuff.